Ρυτίδες & δερματικά προβλήματα τέλος με Skin Scanner ΙΟΜΑ Beauty Diag (IBD)

Ρυτίδες τέλος. Skin Scanner: Διάγνωση και θεραπεία δερματικών προβλημάτων

Το μοναδικό διαγνωστικό σύστημα ΙΟΜΑ Beauty Diag IBD διαθέτει λογισμικό ειδικά εξελιγμένο ώστε να αναλύσει με ακρίβεια και επαναληψιμότητα 7 βασικές δυσλειτουργίες του δέρματος και να προτείνει σε κάθε γυναίκα ή άνδρα εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή την καταλληλότερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία ανάλογα με το δερματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

The Visio Probe : Ρυτίδες λιπαρότητα & πανάδες στο μικροσκόπιο

Η κεφαλή απεικόνισης αποτελείται από ειδικά εξελιγμένους φακούς, κάμερα και φίλτρα για την διάγνωση ατελειών του δέρματος που δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι. Το σύστημα υπολογίζει μετρήσιμες και συγκρίσιμες παραμέτρους για λεπτές γραμμές, ρυτίδες, λιπαρότητα, πανάδες και μελάσματα, κλειστούς πόρους και βακτηριακές μολύνσεις.

The Physio Probe : Λεπτομερής εξέταση της λειτουργίας του δέρματος

Η κεφαλή Physio probe περιέχει υψηλής τεχνολογίας αισθητήρες και λαμβάνει πληροφορίες in vivo για τα ειδικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του δέρματος, όπως η ενυδάτωση και υγρασία, η διαδερμική απώλεια νερού (TEWL), και η θερμοκρασία του δέρματος. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του τους εξωτερικούς παράγοντες θερμοκρασίας και υγρασίας ώστε οι μετρήσεις να είναι επαναλήψιμες και πραγματικές σε κάθε μικροκλίμα.

Εξατομικευμένη Θεραπεία

Το Λογισμικό του συστήματος καθοδηγεί σε εξατομικευμένες θεραπείας σε 7 βήματα:

  1. Ανάλυση - Διάγνωση
  2. Επιλογή θεραπείας
  3. Προϊόντα καμπίνας Cabin products:
  4. Πρωτόκολλο θεραπείας
  5. Έλεγχος αποτελέσματος
  6. Πρόταση Προϊόντων Ioma Beauty pro line
  7. Εκτύπωση

Ανάλυση - Διάγνωση

Ρυτίδες, δερματικά προβλήματα. Το skin scanner προτείνει θεραπεία

Επιλέγουμε όλες ή όποιες από τις 7 δυσλειτουργίες που θέλουμε να διαγνώσουμε και αναλύσουμε.

Επιλογή θεραπείας

Συζητούμε για τις προτεραιότητες όσον αφορά τα αποτελέσματα της διάγνωσης και επιλέγουμε την θεραπεία που θα ακολουθήσουμε.

Προϊόντα καμπίνας Cabin products:

Το IBD θα μας υποδείξει την σειρά των προϊόντων που έχουν τα κατάλληλα συστατικά για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας που έχουμε επιλέξει να θεραπεύσουμε.

Πρωτόκολλο θεραπείας

Βρείτε θεραπεία για ρυτίδες και δερματικά προβλήματα με το skin scanner

Το IBD μας καθοδηγεί με οδηγίες για την σωστή εφαρμογή των προϊόντων και τις κατάλληλες πιέσεις που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη απορρόφηση των προϊόντων και την ανάταξη της λειτουργίας της επιδερμίδας.

Έλεγχος αποτελέσματος

Μετά το πέρας της θεραπείας το IBD θα μας υποδείξει να κάνουμε ξανά την ανάλυση σχετικά με την δυσλειτουργία που επιλέξαμε και παρουσιάζει την ανάλυση , Πριν και Μετά, αποδεικνύοντας με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα το αποτέλεσμα της θεραπείας. Το IBD διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των τελευταίων 16 επισκέψεων με στοιχεία των αναλύσεων και των θεραπειών που έχουν γίνει.

Πρόταση Προϊόντων Ioma Beauty pro line

Το σύστημα IBD προτείνει την κατάλληλη σειρά προϊόντων για την καθημερινή συντήρηση. Επιλέγουμε τα προϊόντα για αγορά.

Εκτύπωση

Εξατοομικευμένη θεραπεία για δερματικά προβλήματα, ρυτίδες, πανάδες, με skin scanner

Εκτυπώνουμε το αποτέλεσμα της διάγνωσης ή και της θεραπείας μαζί με τα προϊόντα που έχουν επιλεχθεί για αγορά. Ορίζουμε το επόμενο ραντεβού για μια θεραπεία σύμφωνα με τις ανάγκες που αναλύθηκαν.

Για πρώτη φορά η IntuiSkin, δίνει ολοκληρωμένη λύση διάγνωσης και θεραπείας του δέρματος για κάθε δέρμα. Πραγματικά αποδοτική εφαρμογή των προϊόντων αισθητικής με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Φειδιππίδου 8, Αμπελόκηποι
11526 Αθήνα
Τ. Ιατρείου: 2107710051
Τ. Νοσοκομείου: 2107463708

Κ: 6983504545

E: info@justbreast.gr
 
 
join un on social media