Επείγοντα Περιστατικά : Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Ηλίας Παντελίδης en

Επείγοντα Περιστατικά : Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Ηλίας Παντελίδης

  Ο Δρ. Ηλίας Παντελίδης προσφέρει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, αντιμετώπιση:  
  • Ατυχημάτων
  • Τραυμάτων
  • Εγκαυμάτων
  • Ουλών
  • Αισθητικών προβλημάτων άμεσα εγχειρήσιμων
  Επικοινωνήστε άμεσα με τον πλαστικό χειρουργό Δρ. Μάνο Παντελίδη σχετικά με το πρόβλημα που σας απασχολεί.      
Φειδιππίδου 8, Αμπελόκηποι
11526 Αθήνα
Τ. Ιατρείου: 2107710051
Τ. Νοσοκομείου: 2107463708

Κ: 6983504545

E: info@justbreast.gr
 
 
join un on social media