Ρινοπλαστική – Τιμή

Πλαστική μύτης
Ρινοπλαστική
January 2, 2018

Ρινοπλαστική – Τιμή

Τιμή Ρινοπλαστικής

Ρινοπλαστική - Τιμή

Ρινοπλαστική Κόστος & Τελική τιμή επέμβασης

Η τιμή μιας ρινοπλαστικής αρχικής ή ρινοπλαστικής επανεπέμβασης εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων και μερικώς με τις επιλογές σας μπορείτε να το διαφοροποιήσετε (π.χ. με την επιλογή της θέσης που θα έχει η κλίνη σας κατά την νοσηλεία σας)

Γενικά πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα εξής:

Το είδος της επέμβασης (πλαστική μύτης, ρινοπλαστική επανεπέμβαση, συνδυασμός με διάφραγμα μύτης)

  1. Το κόστος των υλικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν
  2. Το είδος της εφαρμοζόμενης αναισθησίας (τοπική ή γενική)
  3. Το κόστος του χειρουργείου
  4. Η επιλογή της θέσης νοσηλείας
  5. Η διάρκεια της νοσηλείας

Συνολική τιμή Ρινοπλαστικής : Επίσκεψη – Προσομοίωση – Επέμβαση

Η Αρχική επίσκεψη και το Consultation είναι διάρκειας 1 ώρας και περιλαμβάνει:

  • Kλινική εκτίμηση
  • Eνδοσκόπηση και καταγραφή του εσωτερικού της μύτης σε υπολογιστή
  • 3D προσομοίωση της ρινοπλαστικής σας με την χρήση του Vectra 3D Imaging System

Η προσομοίωση της ρινοπλαστικής επέμβασης προσφέρεται δωρεάν
Το συνολικό κόστος είναι αυτό μιας συμβατικής επίσκεψης – δεν χρεώνεστε την προσομοίωση η οποία σας παρέχεται ως προσφορά- και ανέρχεται στα 70 ευρώ.

Υπολογίστε ότι η τιμή μόνο της προσομοίωσης σε χώρες του εξωτερικού φτάνει περίπου τα 250 ευρώ (δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης εντός Ελλάδας, διότι το σύστημα το διαθέτουμε μόνο στο Exelixis MI)

Τελική τιμή ρινοπλαστικής επέμβασης

Η ακριβής τιμή μίας ρινοπλαστικής επέμβασης είναι πολύ δύσκολο να δοθεί χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακριβώς ποιό είναι το πρόβλημα (είδος ρινοπλαστικής, απαίτηση λήψεως μοσχευμάτων, συνδυασμός με διάφραγμα κ.α), καθώς και άλλες παράμετροι όπως το ασφαλιστικό ταμείο σας, πιθανή ιδιωτική ασφάλεια που έχετε, θέση νοσηλείας που επιθυμείτε, πληρωμή με χρήση πιστωτικής κάρτας και άλλα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούμε μικρής παρεμβατικότητας τεχνικές και το κόστος ελαττώνεται σημαντικά (έως και στα 1500-1800 ευρώ)

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τιμή μιας κλασσικής επέμβασης ρινοπλαστικής σε συνδυασμό με διάφραγμα ξεκινάει από 2.200 – 2.500 ευρώ, με κάθε επιφύλαξη, λόγω όλων των ανωτέρω παραμέτρων.

Πηγή: www.rinoplastiki.com